Kategoriat
Esteettömyys Yleiset

Asuntojen korjausneuvonta auttaa pulmatilanteissa

Kuva: Ilkka Vuorinen

Vanhustyön keskusliiton valtakunnallinen asuntojen korjausneuvonta on ilmainen palvelu 65-vuotta täyttäneelle, heidän omaisilleen sekä ikääntyvien kanssa toimiville tahoille, kuten esimerkiksi fysioterapeuteille, muistihoitajille sekä kotipalvelun väelle. Neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja kodin peruskorjaustarpeisiin sekä toiminnallisuuteen, kuten esteettömyyteen liittyviin kysymyksiin.

Asuntojen korjausneuvojat ovat rakennusalan ammattilaisia ja heitä on yhteensä 15. Korjausneuvojat eivät pelkästään anna neuvoja puhelimitse, vaan he tekevät myös kotikäyntejä, jolloin he voivat arvioida tilannetta suoraan asiakkaan kotona. Tämä on erittäin tärkeää, sillä se mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaan tarpeista ja haasteista. Kotikäynnit ovat siis merkityksellinen osa palvelua ja usein neuvontakäynti voidaan tehdä yhdessä, vaikka asiakkaalle jo tutun toiminta- tai fysioterapeutin kanssa.

Korjausneuvojat tarjoavat monipuolista apua ja neuvontaa. Itse pulmaneuvonnan lisäksi neuvojat voivat auttaa asiakkaita selvittämään korjaustöiden rahoitusmahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kotitalousvähennys sekä Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erilaiset korjausavustukset. Neuvojat voivat auttavat hakemuksien täyttämisessä ja valtuutettuna voivat myös toimia avustusprosessissa asiamiehenä. Korjausneuvojat antavat myös kustannustietoa eri remonttivaihtoehdoista ja auttavat tulkitsemaan urakoitsijoiden tarjouksia. Apua saa myös urakkatarjousten tekemiseen.

Tilastollisesti useimmiten asiakkaiden kysymykset liittyvät erilaisiin kodin toiminallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen. Seuraavaksi eniten korjausneuvojiin otetaan yhteyttä liittyen lämmitysjärjestelmiin sekä myös energia-asiat puhututtavat. Toiminallisuuteen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi kylpyhuoneiden sekä porrasalueiden muutostyötarpeet. Keskeisinä ratkaisuina ovat turvallisuuden parantaminen ja se, että asiakas saa arjen toimintoihin helpotusta. Liian usein korjausneuvojaan otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun asiakas on jo pulassa oman kodin turvallisuuden kanssa. Voi olla jopa niin, ettei hän pääse tapaamaan ystäviä, ulkoilemaan tai asioille, koska koti on esteellinen. Siksi on hyvä suunnitella etukäteen omia asumisratkaisuja ja ennakoida niihin jo etukäteen.

Neuvojat muistuttavat, että Ikääntyvät ihmiset voivat omilla valinnoillaan varautua vanhuuteen ja varmistaa siten samalla itselleen turvallisen ja mielekkään vanhuuden. Iän karttuessa on jokaisen hyvä pysähtyä miettimään, missä ja miten haluan tulevaisuudessa asua. Ikääntyneet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, myös asumismieltymystensä suhteen. Ikääntyneiden keskuudessa asumiseen liittyvät tarpeet ja toiveet vaihtelevat monen tekijän, kuten varallisuuden, olemassa olevan turvaverkon ja toimintakyvyn mukaan. Elämäntilanne ja asumiseen liittyvät toiveet sekä tarpeet voivat muuttua iän myötä, joten omia asumisen unelmia on hyvä pysähtyä tarkastelemaan.

Asumisen ennakoinnin ja varautumisen verkkosivusto tarjoaa lisätietoa aiheesta. Verkkosivuilta löytyvä asumisen aineistopankki on rakentunut yhteistyössä useamman ikääntyneiden kanssa toimivan järjestön kanssa. Tietopankkia on juuri päivitetty yhteistyössä järjestöjen sekä ympäristöministeriön tuella. Monipuolisesta tietopankista löytyy jäsennellysti perustietoa, mutta myös syvällisempää tutkittua tietoa sitä kaipaavalle.

Korjausneuvojaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Helpoiten neuvojaan saa yhteyden soittamalla korjausneuvonnan valtakunnalliseen puhelinnumeroon, josta saa pulmaan ensiapua. Puhelimeen vastannut neuvoja ohjaa tarvittaessa alueellisen korjausneuvojan luo. Lisätietoa erilaisiin asumisratkaisuihin sekä tarkempaa tietoa asuntojen korjausneuvonnasta sekä alueellisten korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton kotisivujen kautta.

Lisätietoa

Korjausneuvojan tavoittaa: valtakunnallinen puhelinnumero 09 350 860 13 palvelee ma-pe kello 9–15

Asumisen ennakoinnin ja varautumisen verkkosivusto

Muista myös PöllöAreena -podcast, joka on kuunneltavissa Spotify-suoratoistopalvelussa

KIRJOITTAJA:

Kuva: Markku O. Pajunen, www.markkupajunen.com

Nina Leino, asuntojen korjausneuvoja

Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Nina Leino toimii asuntojen korjausneuvojana Vanhustyön keskusliitossa. Hänen alueensa on Länsi-Uusimaa ja Vantaa. Nina on pitkän linjan rakennusalan ammattilainen. Hän on ammatiltaan rakennusinsinööri AMK, esteettömyyskartoittaja sekä muotoilija YAMK.

Kategoriat
Esteettömyys Yleiset

Toimiva ja esteetön asunto palvelee erilaisissa elämäntilanteissa

Oletko koskaan miettinyt, miten pärjäisit omassa asunnossasi erilaisissa elämäntilanteissa? Mitä jos väliaikaisesti käyttäisit kyynärsauvoja tai pyörätuolia? Tai mitä jos tarvitsisitkin liikkumisen apuvälinettä pysyvästi? Entä jos näkö heikkenisi, miten asuntosi tällöin palvelisi sinua parhaiten?

Asunnonmuutostöitä mietittäessä täytyy muistaa, että koti on ihmiselle tärkeä ja hyvin henkilökohtainen paikka. On kunnioitettava asukasta ja asukkaan mielipiteitä. Asunto ei ole pelkästään paikka, jossa nukutaan, peseydytään ja syödään, vaan se on ihmiselle paikka, jossa rentoudutaan, ladataan akkuja ja ihminen voi olla täysin oma itsensä. Koti on yleensä ihmiselle hyvin rakas paikka, jossa ihminen viettää suurimman osan ajastaan. Kodin tulee olla toimiva, turvallinen ja viihtyisä.

Kodin merkitys kasvaa mitä enemmän siellä viettää aikaa. Toiselle kodissa on tärkeää toimiva keittiö, jossa voi leipoa ja laittaa ruokaa. Jollekin toisella taas tärkeintä on sauna, jossa rentoutua tai parveke, jossa voi kasvattaa kasveja. Emme voi määritellä mikä toisen asunnossa on tärkeää, vaan jokainen määrittelee itse oman kotinsa merkityksen ja eri toimintojen tärkeyden.

Esteettömien asuntojen tarve kasvaa jatkuvasti

On arvioitu, että vuonna 2030 asuntokannasta esteettömiä asuntoja tulisi olla noin miljoona. Valitettavasti uudetkaan asunnot eivät ole riittävän esteettömiä ja vaikka olisivatkin niiden rakentaminen ei kata tulevaisuuden tarvetta. Väestö ikääntyy ja samalla ikääntyvien toivotaan asuvan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asuntojen esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota ja vaikuttaa niin uusien kuin olemassa olevienkin asuntojen esteettömyyteen.

Lähtökohta kaikissa asunnoissa olisi esteettömyyden näkökulmasta jo hyvä, jos asunnossa ja etenkin eteisessä, keittiössä, kylpyhuoneessa sekä wc-tilassa on riittävästi tilaa liikkumisen apuvälineen kanssa toimimiseen sekä seinärakenteet kestävät erilaisten tukien kiinnittämisen. Myös saapuminen ja kulku ulkoalueilta sisälle asuntoon asti on tärkeää olla esteetön, jotta kaikilla asukkailla on mahdollisuus liikkua oman kodin ympäristössä.

Miten tarkastella asunnon esteettömyyttä?

Ensin on hyvä miettiä asunnon ympäristöä.  Arvioida onko palveluja lähellä ja miten niihin pääsee. Piha-alueen tulisi olla kulkuväylien osalta tasainen ja olisi hyvä miettiä myös, miten talvikunnossapito vaikuttaa liikkumiseen. Sisäänkäynnin tulisi olla valaistu ja mahdollisimman tasainen. Jos sisäänkäynnillä on portaat, tulisi arvioida, onko luiskan tai tasonostimen asentaminen tarvittaessa mahdollista. Lisäksi on hyvä huolehtia, että ovi on helppo avata ja sisäänkäynnissä ei ole kynnyksiä.  

Eteisen osalta tarkastellaan, onko riittävästi tilaa liikkumisen apuvälineen kanssa toimimiseen sekä mahdolliselle istuimelle, jotta kenkien pukeminen ja riisuminen olisi helpompaa. Lisäksi tulee huomioida vaatteiden säilytystilat niin, että niihin ylettää jokainen asukas ja että niitä on tarpeeksi. Esteettömässä keittiössä on riittävästi tilaa liikkumisen apuvälineen kanssa toimimiseen, kalusteratkaisut on mietitty mahdollisimman toimiviksi ja sijoitettu oikein. Säädettävät kalusteet mahdollistavat useamman ihmisen toimimisen ja helpottaa tavaroihin ylettämistä.  

Wc- ja kylpyhuonetiloissa tulisi olla riittävästi tilaa toimimiseen. Seinien tulisi kestää erilaisten tukien ja esimerkiksi suihkutuolin kiinnittämisen. Lattiamateriaalin tulisi olla märkänäkin luistamaton. Esteettömässä asunnossa on myös riittävän hyvä, häikäisemätön valaistus. Valaistuksen lisäksi tulee huomioida päivänvalon aiheuttama häikäisy ja mahdollisuus säätää sitä esimerkiksi sälekaihtimin.  

Kannattaa arvioida onko asunto ja ympäristö helposti muutettavissa esteettömiksi, jos ne eivät sitä jo ole. Onko mahdollista pienin muutoksin saada asunnosta toimiva erilaisiin elämäntilanteisiin vai tarvitaanko isompia muutostöitä.  

Mistä apua esteettömyyden arviointiin?

Tutustu Invalidiliiton asuntojen esteettömyydestä kertoviin sivuihin

Tai ota yhteyttä Invalidiliiton asiantuntijoihin 

Kirjoittaja:

Susanna Korkeakangas

Esteettömyysasiantuntija

Invalidiliitto, Esteettömyyskeskus ESKE

Kuvat: Esteettömyyskeskus ESKEn kuvapankki