Kategoriat
Esteettömyys Yleiset

Asuntojen korjausneuvonta auttaa pulmatilanteissa

Kuva: Ilkka Vuorinen

Vanhustyön keskusliiton valtakunnallinen asuntojen korjausneuvonta on ilmainen palvelu 65-vuotta täyttäneelle, heidän omaisilleen sekä ikääntyvien kanssa toimiville tahoille, kuten esimerkiksi fysioterapeuteille, muistihoitajille sekä kotipalvelun väelle. Neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja kodin peruskorjaustarpeisiin sekä toiminnallisuuteen, kuten esteettömyyteen liittyviin kysymyksiin.

Asuntojen korjausneuvojat ovat rakennusalan ammattilaisia ja heitä on yhteensä 15. Korjausneuvojat eivät pelkästään anna neuvoja puhelimitse, vaan he tekevät myös kotikäyntejä, jolloin he voivat arvioida tilannetta suoraan asiakkaan kotona. Tämä on erittäin tärkeää, sillä se mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaan tarpeista ja haasteista. Kotikäynnit ovat siis merkityksellinen osa palvelua ja usein neuvontakäynti voidaan tehdä yhdessä, vaikka asiakkaalle jo tutun toiminta- tai fysioterapeutin kanssa.

Korjausneuvojat tarjoavat monipuolista apua ja neuvontaa. Itse pulmaneuvonnan lisäksi neuvojat voivat auttaa asiakkaita selvittämään korjaustöiden rahoitusmahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kotitalousvähennys sekä Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erilaiset korjausavustukset. Neuvojat voivat auttavat hakemuksien täyttämisessä ja valtuutettuna voivat myös toimia avustusprosessissa asiamiehenä. Korjausneuvojat antavat myös kustannustietoa eri remonttivaihtoehdoista ja auttavat tulkitsemaan urakoitsijoiden tarjouksia. Apua saa myös urakkatarjousten tekemiseen.

Tilastollisesti useimmiten asiakkaiden kysymykset liittyvät erilaisiin kodin toiminallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen. Seuraavaksi eniten korjausneuvojiin otetaan yhteyttä liittyen lämmitysjärjestelmiin sekä myös energia-asiat puhututtavat. Toiminallisuuteen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi kylpyhuoneiden sekä porrasalueiden muutostyötarpeet. Keskeisinä ratkaisuina ovat turvallisuuden parantaminen ja se, että asiakas saa arjen toimintoihin helpotusta. Liian usein korjausneuvojaan otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun asiakas on jo pulassa oman kodin turvallisuuden kanssa. Voi olla jopa niin, ettei hän pääse tapaamaan ystäviä, ulkoilemaan tai asioille, koska koti on esteellinen. Siksi on hyvä suunnitella etukäteen omia asumisratkaisuja ja ennakoida niihin jo etukäteen.

Neuvojat muistuttavat, että Ikääntyvät ihmiset voivat omilla valinnoillaan varautua vanhuuteen ja varmistaa siten samalla itselleen turvallisen ja mielekkään vanhuuden. Iän karttuessa on jokaisen hyvä pysähtyä miettimään, missä ja miten haluan tulevaisuudessa asua. Ikääntyneet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, myös asumismieltymystensä suhteen. Ikääntyneiden keskuudessa asumiseen liittyvät tarpeet ja toiveet vaihtelevat monen tekijän, kuten varallisuuden, olemassa olevan turvaverkon ja toimintakyvyn mukaan. Elämäntilanne ja asumiseen liittyvät toiveet sekä tarpeet voivat muuttua iän myötä, joten omia asumisen unelmia on hyvä pysähtyä tarkastelemaan.

Asumisen ennakoinnin ja varautumisen verkkosivusto tarjoaa lisätietoa aiheesta. Verkkosivuilta löytyvä asumisen aineistopankki on rakentunut yhteistyössä useamman ikääntyneiden kanssa toimivan järjestön kanssa. Tietopankkia on juuri päivitetty yhteistyössä järjestöjen sekä ympäristöministeriön tuella. Monipuolisesta tietopankista löytyy jäsennellysti perustietoa, mutta myös syvällisempää tutkittua tietoa sitä kaipaavalle.

Korjausneuvojaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Helpoiten neuvojaan saa yhteyden soittamalla korjausneuvonnan valtakunnalliseen puhelinnumeroon, josta saa pulmaan ensiapua. Puhelimeen vastannut neuvoja ohjaa tarvittaessa alueellisen korjausneuvojan luo. Lisätietoa erilaisiin asumisratkaisuihin sekä tarkempaa tietoa asuntojen korjausneuvonnasta sekä alueellisten korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton kotisivujen kautta.

Lisätietoa

Korjausneuvojan tavoittaa: valtakunnallinen puhelinnumero 09 350 860 13 palvelee ma-pe kello 9–15

Asumisen ennakoinnin ja varautumisen verkkosivusto

Muista myös PöllöAreena -podcast, joka on kuunneltavissa Spotify-suoratoistopalvelussa

KIRJOITTAJA:

Kuva: Markku O. Pajunen, www.markkupajunen.com

Nina Leino, asuntojen korjausneuvoja

Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Nina Leino toimii asuntojen korjausneuvojana Vanhustyön keskusliitossa. Hänen alueensa on Länsi-Uusimaa ja Vantaa. Nina on pitkän linjan rakennusalan ammattilainen. Hän on ammatiltaan rakennusinsinööri AMK, esteettömyyskartoittaja sekä muotoilija YAMK.